facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Finansowanie i partnerstwo publiczno-prywatne w systemie szkolnictwa wyższego...”

20 kwietnia 2012 r. JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich weźmie udział w konferencji pt. „Finansowanie i partnerstwo publiczno-prywatne w systemie szkolnictwa wyższego – polska praktyka i międzynarodowe doświadczenia”. Wydarzenie będzie miało miejsce w Centrum Edukacji Międzynarodowej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w miejscowości Kielnarowa k. Rzeszowa.

W konferencji udział wezmą m.in.: prof. nadzw. dr hab. Daria Nałęcz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, JM Rektor UW, przewodnicząca KRASP prof. zw. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow, JM Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej Uniwersytetu Warszawskiego prof. nadzw. dr hab. Marcin Pałys, prof. nadzw. dr hab. Bartłomiej Kamiński – Uniwersytet Maryland – College Park, USA.

Konferencja „Finansowanie i partnerstwo publiczno-prywatne w systemie szkolnictwa wyższego – polska praktyka i międzynarodowe doświadczenia” to kolejne przedsięwzięcie, w ramach którego oba sektory szkolnictwa wyższego w Polsce – publiczny i niepubliczny – mają okazję do wymiany poglądów i pomysłów.

W trakcie konferencji przewidziano trzy sesje tematyczne: finansowanie szkolnictwa wyższego; konkurencja i partnerstwo publiczno-prywatne w polskim systemie szkolnictwa wyższego oraz doświadczenia międzynarodowe w zakresie finansowania szkolnictwa wyższego. Każda z sesji rozpoczynać się będzie referatem wprowadzającym.

Organizatorem konferencji jest Centrum Analiz i Dialogu Fundacji Rektorów Polskich we współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne są na stronie: www.wsiz.rzeszow.pl.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.