facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Filozof - teolog - literaturoznawca. (Nad)użycia”


09.06.2014 - 09.06.2014

9 czerwca 2014 r. odbędzie się Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów pt. „Filozof - teolog - literaturoznawca. (Nad)użycia”.

Podczas spotkania uczestnicy omówią m.in. zagadnienia: (nad)używania w dyskursie nauk humanistycznych tekstów literackich oraz metodologii teologicznych, literaturoznawczych i filozoficznych oraz strategii lekturowych reprezentantów tych trzech dyscyplin. Konferencja będzie również okazją do wspólnego namysłu nad tym, czy i w jakim stopniu wyciąganie wniosków natury teologicznej i filozoficznej z literatury jest uprawnione oraz jaki status mają „argumenty z literatury” – tak w obszarze filozofii, jak i w poszerzającej swą topikę o nowe miejsca (z literaturą na czele) teologii.

Kręgi tematyczne konferencji:

  • granice interpretacji i (nad)używania tekstów literackich,
  • tekst literacki jako przyczynek refleksji teologicznej i filozoficznej,
  • pisarz jako filozof i teolog,
  • filozofia i teologia literatury,
  • tożsamość współczesnego teologa, filozofa i literaturoznawcy,
  • pogranicza dyskursów i metodologii w humanistyce,
  • odpowiedzialność badacza za użycie narzędzi metodologicznych innych dyscyplin.
     

Abstrakty należy kierować na adres e-mail: nad-uzycia.konferencja@wp.pl do 10 maja 2014 r.

Dodatkowe informacje i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: www.wtl.us.edu.pl.

Organizatorem konferencji jest  Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.