facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Fantastyczne kreacje światów? Recepcja – metodologia – interpretacja”

Od 28 do 30 października 2013 r. w sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywać się będzie konferencja naukowa pt. „Fantastyczne kreacje światów? Recepcja – metodologia – interpretacja”. Sesja będzie okazją do przyjrzenia się nie tylko literaturze fantastycznej i jej fenomenowi, ale również temu, co szeroko określane jest mianem fantastyki, a co stanowi problem zarówno przy okazji przyporządkowania do tej dziedziny literatury, jak i przy określeniu reguł rządzących kreacją świata przedstawionego. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się m.in.: 

  • wieloaspektowość fantastycznych kreacji światów,
  • recepcja fantastyki na przełomie XX i XXI wieku,
  • interpretacja wybranych utworów.

Zaproszenie do udziału w konferencji kierowane jest nie tylko do literaturoznawców, ale także do przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, zainteresowanych proponowaną problematyką badawczą.

Organizatorami wydarzenia są: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Zakład Literatury Współczesnej.

Program

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.