facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Experiences with Implementation and Application of EU Law within Visegrad Countries”

13 grudnia 2012 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (aula nr 2) odbędzie się międzynarodowa konferencja na temat implementacji prawa konsumenckiego UE do krajowych porządków prawnych państw wyszehradzkich. Konferencję otworzą: prodziekan ds. studiów niestacjonarnych dr hab. Katarzyna Grzybczyk, prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk z Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego oraz dr Pavel Bureš (Palacký University Olomouc).

Program konferencji

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.