facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Europejskie i międzynarodowe prawo karne – osiągnięcia, kierunki rozwoju wyzwania”

Od 24 do 25 października 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego będzie się odbywać konferencja naukowa pt. „Europejskie i międzynarodowe prawo karne – osiągnięcia, kierunki rozwoju wyzwania”. Konferencja poświęcona będzie problematyce aktualnego stanu oraz kierunków rozwoju w europejskim i międzynarodowym prawie karnym. Celem uczestników spotkania będzie między innymi zbadanie najnowszych trendów, które w odniesieniu do wymiaru sprawiedliwości karnej występują w praktyce i doktrynie prawa międzynarodowego i prawa europejskiego.

W konferencji udział weźmie prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Program

24 października 2013 r. (czwartek)

godz. 13.00–14.00 – przyjazd uczestników, poczęstunek
godz. 14.00 – otwarcie konferencji

 • Dr hab. prof. UŚ Czesław Martysz (dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŚ)
 • Prof. dr hab. Genowefa Grabowska (kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego)

PIERWSZY PANEL

 • godz. 14.30–14.50 – Prof. dr hab. Michał Płachta (Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna), „Zasada aut dedere aut judicare w międzynarodowym prawie karnym”
 • godz. 14.50–15.10 – Dr hab. Karol Karski (Uniwersytet Warszawski), „Zasada nieretroaktywności w międzynarodowym prawie karnym”
 • godz. 15.10–15.30 – Dr Celina Nowak (Akademia Leona Koźmińskiego/INP PAN, Warszawa), „Transnarodowe prawokarne jako odrębna dziedzina prawa międzynarodowego?”
 • godz. 15.30–15.50 – Mgr Magdalena Majos (Uniwersytet Śląski), „Immunitet w międzynarodowym prawie karnym – wybrane zagadnienia”
 • godz. 15.50–16.30 – dyskusja
 • godz. 16.30–16.45 – PRZERWA KAWOWA


DRUGI PANEL

 • godz. 16.45–17.05 – Prof. dr hab. Michał Płachta (Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna), „Konferencja Rzymska 1998 – relacja uczestnika”
 • godz. 17.05–17.25 – Dr Marta Pietras-Eichberger (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Przemyśl/Rzeszów), „Odpowiedzialność karna za zbrodnię przeciwko pokojowi w kontekście zarzutu o upolitycznienie jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego”
 • godz. 17.25–17.45 – Dr Kinga Stasiak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), „Zasady dotyczące wypłaty odszkodowań pokrzywdzonym w postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym”
 • godz. 17.45–18.05 – Dr Patrycja Grzebyk (Uniwersytet Warszawski), dr Karolina Wierczyńska (Instytut Nauk Prawnych PAN), „Współpraca międzynarodowych trybunałów karnych z krajowymi organami sądownictwa”
 • godz. 18.05–18.45 – dyskusja
 • godz. 19.15 –  KOLACJA


25 października 2013 r. (piątek)

TRZECI PANEL

 • godz. 9.00–9.20 – Dr hab. prof. UŁ Krzysztof Indecki (Uniwersytet Łódzki), „Zbieg zbrodni międzynarodowych”
 • godz. 9.20–9.40 – Dr hab. Justyna Jurewicz (Uniwersytet Łódzki), „Kryminalizacja zjawiska handlu ludźmi w międzynarodowym prawie karnym”
 • godz. 9.40–10.00 – Lek. med. Łukasz Pilarz (Śląski Uniwersytet Medyczny), „Sytuacja lekarza i służb medycznych w konflikcie zbrojnym”
 • godz. 10.00–10.20 – Magdalena Brewczyńska (studentka, Uniwersytet Jagielloński), „Oddziaływanie wyroków  Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w płaszczyźnie erga omnes – perspektywy i zagrożenia dla krajowego wymiaru sprawiedliwości”
 • godz. 10.20–11.00 – dyskusja
 • godz. 11.00–11.15 – PRZERWA KAWOWA

CZWARTY PANEL

 • godz. 11.15–11.35 – Dr hab. prof. nadzw. Czesław Paweł Kłak (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Przemyśl/Rzeszów), „Kary i inne środki reakcji karnej w świetle prawa Unii Europejskiej”
 • godz. 11.35–11.55 – Dr Joanna Beata Banach-Gutierrez (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), „Przyszłość prawa karnego Unii Europejskiej i jego wpływ na prawo krajowe”
 • godz. 11.55–12.15 – Mgr Małgorzata Sas (Uniwersytet Jagielloński), „Manipulacja i wykorzystanie informacji poufnej na rynku kapitałowym – działania legislacyjne Komisji Europejskiej mające na celu przeciwdziałanie nadużyciu na rynku”
 • godz. 12.15–12.35 – Mgr Jakub Hanc (Uniwersytet Śląski), „O znaczeniu prawa europejskiego dla stanowienia i wykładni prawa wewnętrznego”
 • godz. 12.35–13.15 – dyskusja

 

godz. 13.15–13.30 – podsumowanie i zamknięcie konferencji

godz. 13.30–14.30 – lunch

 

Konferencja została objęta patronatem honorowym ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.