facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „European Association for International Education”

Zdjęcie: książka i okulary

Od 13 do 16 września 2016 roku przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego uczestniczą w 28. edycji konferencji „EAIE – European Association for International Education”, która odbywa się w Liverpoolu (Wielka Brytania). EAIE jest największą konferencją branżową skupiającą co roku reprezentantów szkół wyższych. W Liverpoolu spotka się blisko 5000 profesjonalistów z 84 krajów.

Podczas targów edukacyjnych, które towarzyszą konferencji, Uniwersytet Śląski zaprezentuje swoją ofertę na narodowym stoisku „Ready, Study, GO! Poland”, przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Polskę reprezentować będzie 64 przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Fundacji Rozwoju Sytemu Edukacji oraz szkół wyższych.

Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w wydarzeniu uczestniczą prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski oraz kierownik Działu Współpracy z Zagranicą mgr Agata Wójcik i mgr Jarosław Gąsior – uczelniany koordynator programu Erasmus+ KA1HE, kierownik Biura Programu Erasmus.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.eaie.org.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.