facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „European Association for International Education”

Od 14 do 18 września 2015 r. przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego będą uczestniczyć w 27. Konferencji pt. „European Association for International Education” (EAIE), która odbędzie się w Glasgow w Wielkiej Brytanii. EAIE jest największą konferencją branżową skupiającą co roku przedstawicieli szkół wyższych. W Glasgow spotka się blisko 5000 profesjonalistów z 90 krajów.

Podczas targów edukacyjnych, które towarzyszą konferencji, Uniwersytet Śląski prezentować będzie swoją ofertę na narodowym stoisku „Ready, Study, GO! Poland”, przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.  Polskę reprezentować będzie 77 przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Fundacji Rozwoju Sytemu Edukacji oraz szkół wyższych.

Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w wydarzeniu uczestniczyć będą dr hab. Mirosław Nakonieczny, prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji oraz pracownicy Działu Współpracy z Zagranicą. Przedstawiciele UŚ wezmą również udział w spotkaniach informacyjnych na dwóch brytyjskich uczelniach – University of Dundee oraz Edinburg Napier University.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.