facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Edukacja, socjalizacja i fizjoterapia w życiu osoby niepełnosprawnej”

26 i 27 kwietnia 2012 r. w Cieszynie odbędzie się ósma edycja międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Edukacja, socjalizacja i fizjoterapia w życiu osoby niepełnosprawnej”.

Sesja poświęcona zostanie m.in. udzielaniu szeroko rozumianego wsparcia społecznego osobom niepełnosprawnym, przemianom w kształceniu dzieci z upośledzeniami umysłowymi, wątkom koniecznym w procesie edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych, kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, problemom edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych, równym szansom w edukacji osób ze specjalnymi potrzebami oraz edukacji i socjalizacji w życiu osób niepełnosprawnych.
 
Organizatorem konferencji jest Zakład Pedagogiki Specjalnej UŚ.
 
Program konferencji
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.