facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Edukacja dla rozwoju – edukacja w rozwoju – teoria i praktyka. Osiągnięcia – ważne perspektywy”

Budynek Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji

24 i 25 maja 2018 roku na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (ul. Bielska 62) odbywać się będzie ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Edukacja dla rozwoju – edukacja w rozwoju – teoria i praktyka. Osiągnięcia – ważne perspektywy”. W wydarzeniu udział weźmie prorektor UŚ ds. finansów i rozwoju prof. dr hab. Michał Daszykowski.

Głównym obszarem dyskusji będą konteksty teoretyczne i praktyczne edukacji dla rozwoju. Holistyczne podejście do zagadnienia uwzględniać ma zarówno szeroko rozumianą kulturę, ramy instytucjonalno-prawne, jak również politykę. Uczestnicy spotkania rozmawiać będą m.in. na temat pozytywnych przykładów działań edukacyjnych w zakresie wspierania rozwoju indywidualnego, społecznego i kulturalnego jednostek, grup oraz zbiorowości – zarówno w placówkach edukacyjnych, kulturalnych, jak i ośrodkach sportowo-rekreacyjnych, lokalnych instytucjach czy stowarzyszeniach. Honorowy patronat nad konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Organizatorem wydarzenia wpisującego się w obchody 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego jest Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.weinoe.us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.