facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Edukacja dla rozwoju – edukacja w rozwoju – teoria i praktyka. Osiągnięcia – ważne perspektywy”

Cieszyn
24.05.2018 - 25.05.2018

Od 24 do 25 maja 2018 roku na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (ul. Bielska 62) odbywać się będzie ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Edukacja dla rozwoju – edukacja w rozwoju – teoria i praktyka. Osiągnięcia – ważne perspektywy”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Głównym obszarem dyskusji będą konteksty teoretyczne i praktyczne edukacji dla rozwoju. Holistyczne podejście do zagadnienia uwzględniać ma zarówno szeroko rozumianą kulturę, ramy instytucjonalno-prawne, jak również politykę. Uczestnicy spotkania rozmawiać będą m.in. na temat pozytywnych przykładów działań edukacyjnych w zakresie wspierania rozwoju indywidualnego, społecznego i kulturalnego jednostek, grup oraz zbiorowości – zarówno w placówkach edukacyjnych, kulturalnych, jak i ośrodkach sportowo-rekreacyjnych, lokalnych instytucjach czy stowarzyszeniach.

Organizatorem wydarzenia objętego patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk jest Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ.

więcej ...

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.