facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Dylematy polskiej i węgierskiej polityki narodowościowej XX wieku”

29 i 30 marca 2012 r. w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się polsko-węgierska konferencja naukowa pt. „Dylematy polskiej i węgierskiej polityki narodowościowej XX wieku”. Uczestnicy sesji koncentrować się będą przede wszystkim na dwóch kręgach tematycznych: „Od Wersalu i Trianonu do Poczdamu. Dylematy polskiej i węgierskiej polityki narodowościowej” oraz „Internacjonalizm czy nacjonalizm? Problemy polskich i węgierskich komunistów po II wojnie światowej”.
 
W konferencji udział wezmą m.in.: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie dr János Tischler.
 
Program konferencji.
 
Organizatorami konferencji są: Instytut Historii UŚ, Miasto Katowice, Węgierski Instytut Kultury w Warszawie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Ewa Kopacz, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i László Kövér, przewodniczący Węgierskiego Zgromadzenia Narodowego.

 
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.