facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Dylematy demokracji”

logo Wydziału Nauk Społecznych UŚ

26 i 27 października 2017 roku w Wiśle odbywać się będzie druga edycja konferencji naukowej pt. „Dyskusje o demokracji”, której organizatorami są Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS.

Chociaż demokratyczny system sprawowania rządów liczy sobie kilka wieków, ostatnie wydarzenia w Polsce i na świecie pokazują, jak szybko można obnażyć jego słabości. Wielu badaczy i publicystów wieszczy kryzys, a nawet koniec demokracji liberalnej. Wszystko to skłania do debaty poświęconej próbom odpowiedzi na frapujące pytanie: co dalej? Dlatego też hasłem przewodnim tegorocznego spotkania staną się „Dylematy demokracji”. Uczestnicy konferencji będą przyglądać się zmianom zachodzącym w systemach politycznych z perspektywy różnych dyscyplin naukowych.

Szczegółowe informacje oraz program konferencji dostępne są na stronie: www.swps.pl/nauka-i-badania/konferencje/16312-dylematy-demokracji.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.