facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Doświadczanie lektury. Zmysły i literatura osobna”

Wydział Filologiczny UŚ w Katowicach

14 i 15 listopada 2018 roku Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego organizuje konferencję naukową pt. „Doświadczanie lektury. Zmysły i literatura osobna”, która odbywać się będzie w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach.

Celem konferencji jest namysł nad kategorią zmysłów w literaturze dla dzieci i młodzieży. W centrum zainteresowania znajdą się zarówno literackie reprezentacje zmysłów, jak i zagadnienia związane z językową i sensualną percepcją oraz doświadczaniem lektury przez dziecko. Odrębnym zagadnieniem stanie się namysł nad metodami oraz praktycznymi propozycjami zajęć obejmujących „dziecięcą” lekturę angażującą zmysły.

Program konferencji (pdf, 148,6 kB)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.