facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Dialog bez barier”

Katowice
08.06.2019 - 08.06.2019

8 czerwca 2019 roku o godz. 9.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (Katowice, ul. Bankowa 11a) rozpocznie się konferencja logopedyczna pt. „Dialog bez barier. Skuteczna komunikacja w kontekście EBP – praktyki opartej na dowodach”, której celem jest upowszechnianie osiągnięć i wyników badań w zakresie nauk o komunikacji.

Podczas wydarzenia poruszone zostaną między innymi zagadnienia dotyczące diagnozowania i terapii zaburzeń procesu komunikowania się, roli współczesnych technologii w komunikacji oraz związków zachodzących pomiędzy jakością komunikacji międzyludzkiej a jakością życia. Adresatami konferencji są teoretycy i praktycy w dziedzinie logopedii, językoznawstwa, nauk o komunikacji i jej zaburzeniach, a także przedstawiciele nauk społecznych i nauk o zdrowiu.

Organizatorami wydarzenia są: Wydział Filologiczny UŚ, Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej UŚ, Koło Naukowe Młodych Logopedów, AGERE AUDE – Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka. Patronat medialny nad konferencją objęła Gazeta Uniwersytecka UŚ.

Rejestracja uczestników prowadzona jest drogą elektroniczną – e-mail: kasia.rumaniuk@interia.pl. Szczegółowy program znajduje się na stronie: ciniba.edu.pl (pdf, 407 kB).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.