facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Demokracja lokalna, governance i odpowiedzialność…”

11 kwietnia 2013 r. w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (aula im. Kazimierza Lepszego) odbędzie się konferencja „Demokracja lokalna, governance i odpowiedzialność. O granicach partycypacji obywatelskiej w generowaniu polityki miasta i metropolii”. Podczas wydarzenia omówione zostaną tematy dotyczące m.in. demokracji przedstawicielskiej i demokracji partycypacyjnej oraz otwarcia procesów zarządzania miastem z perspektywy władz miejskich na przykładzie Katowic i Saint-Etienne. W wydarzeniu uczestniczyć będzie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Konferencja organizowana jest przez Urząd Miasta Katowice, Dom Miasta Saint-Étienne w Katowicach i Uniwersytet Śląski.

Program konferencji
Formularz zgłoszeniowy

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.