facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Decentralizacja szansą czy zagrożeniem dla stabilności i rozwoju regionu oraz państwa”

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z Fundacją im. Friedricha Eberta w Polsce organizują konferencję pt. „Decentralizacja szansą czy zagrożeniem dla stabilności i rozwoju regionu oraz państwa”. Konferencja odbędzie się 5 listopada 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Celem organizowanej konferencji jest podjęcie dyskusji na temat stopnia decentralizacji Polski, oceny przeprowadzenia reformy samorządowej i funkcjonowania dzisiejszych samorządów w kontekście zagrożeń oraz szans, które niesie za sobą proces decentralizacji dla regionu i kraju.

Szczegółowy program konferencji

Wstęp jest bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 3 listopada – tel. 32 461 20 70, faks 32 461 20 71, e-mail: mariusz.rotarski@haus.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.