facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Czy warto pomagać? Doświadczenia, działania, perspektywy”

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego oraz Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach organizują konferencję pt. „Czy warto pomagać? Doświadczenia, działania, perspektywy”. Spotkanie rozpocznie się 27 lutego 2015 r. o godz. 10.00 w auli nr 1 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W seminarium udział weźmie prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek.

Tematyka konferencji obejmuje wymiar prawny i psychologiczny pomocy pokrzywdzonym. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń, poglądów oraz polepszenie współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz osób pokrzywdzonych.

Seminarium poprzedzi konferencja prasowa dotycząca wolontariatu w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw. W spotkaniu z mediami, które rozpocznie się o godz. 9.30 w auli nr 1, udział wezmą: prorektor dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek, przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Michalina Knopp – absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, uczestniczka programu wolontariatu oraz przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu.

Konferencja „Czy warto pomagać? Doświadczenia, działania, perspektywy” skierowana jest do prokuratorów, policjantów, studentów, przedstawicieli świata nauki, samorządów i organizacji pozarządowych. Zgłoszenia udziału należy przesyłać do 24 lutego na adres e-mail: joanna.sadowska@us.edu.pl.

Konferencja organizowana jest w ramach wolontariatu w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw. Spotkanie informacyjne na temat udziału w wolontariacie odbędzie się 25 lutego o godz. 10.00 (rektorat Uniwersytetu Śląskiego, aula im. Kazimierza Lepszego).

Patronat honorowy nad konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Program

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.