facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Człowiek w sytuacjach granicznych. Przyczynek do analizy o egzystencji”


20.05.2014 - 20.05.2014

20 maja 2014 r. w Cieszynie odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa „Człowiek w sytuacjach granicznych. Przyczynek do analizy o egzystencji” poświęcona poszukiwaniom i przybliżaniu płaszczyzn współdziałania przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Głównym obszarem dyskusji będzie zagadnienie egzystencji człowieka w każdym wieku, w środowiskach zróżnicowanych kulturowo, a zwłaszcza człowieka w sytuacjach granicznych w jego życiu. Wydarzenie ma na celu zwrócenie uwagi na kwestie dotyczące m.in.:

  • wspólnych obszarów badań z różnych dyscyplin naukowych nad sytuacjami granicznymi w wymiarze społecznym i teologicznym,
  • kontekstów współczesnego radzenia sobie w tychże sytuacjach i ich konsekwencji w wychowaniu dzieci i młodzieży,
  • teoretycznych i praktycznych problemów dalszej egzystencji z perspektywy różnych kryzysów.


Wydarzenie organizowane jest przez Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań oraz Zakład Historii i Teorii Wychowania Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie.

Zaproszenie

Karta zgłoszeniowa

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.