facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Czas dla zawodowców! Przyszłość szkolnictwa zawodowego a RPO WSL 2014–2020”

25 września 2015 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach eksperci wraz z uczestnikami projektów unijnych debatować będą nad przyszłością szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim. Spotkanie skierowane jest do mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności przedstawicieli szkół, jednostek samorządu terytorialnego, nauczycieli, uczniów oraz pracodawców.

Tematyka koncentrować się będzie m.in. na: zaletach i wadach kształcenia zawodowego, współpracy między placówkami a pracodawcami, a także sposobach promocji, zmianach postrzegania kształcenia zawodowego przez uczniów i rodziców oraz możliwościach rozwoju przy wykorzystaniu środków unijnych.

Spotkanie będzie okazją do przekazania wstępnych informacji dot. edukacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Wydarzenie organizuje Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego we współpracy z Centrum Informacji Naukowej i Biblioteką Akademicką.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.ciniba.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.