facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Codzienność oświeconych”

15 i 16 listopada 2012 r. na Wydziale Filologicznym w Katowicach odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pracowników i studentów pt. „Codzienność oświeconych”. Uczestnicy sesji poddadzą refleksji różne aspekty, realia i konkretne przejawy kultury XVIII stulecia. Referaty wygłoszą reprezentanci takich ośrodków naukowych, jak: Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Badań Literackich PAN.

Wydarzeniu towarzyszyć będą przedstawienia w Teatrze Korez. Zostaną wystawione dwie osiemnastowieczne sztuki: „Kawa” i „Panna na wydaniu” księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego. Stroje historyczne i elementy scenografii do spektakli udostępni Teatr Śląski.

Organizatorem sesji jest Koło Oświeconych działające przy Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Więcej informacji na temat konferencji znajduje się na stronie internetowej: wiek-swiatel.blogspot.com.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.