facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Biznes – Nauka – Samorząd. Partnerstwo na rzecz inteligentnego rozwoju…”

W czwartek 30 października 2014 r. o godz. 9.15 w hotelu Arsenal Palace w Chorzowie rozpocznie się konferencja pt. „Biznes – Nauka – Samorząd. Partnerstwo na rzecz inteligentnego rozwoju. Open Days 2014”. Spotkanie przedstawicieli sfery biznesu, samorządów i nauki ma na celu wsparcie rozwoju dialogu między tymi sferami. W programie konferencji znajdują się tematy dotyczące rozwoju innowacji m.in.:

  • rola inteligentnych specjalizacji w budowaniu przewagi konkurencyjnej regionów,
  • pomoc publiczna w B+R+I w ramach nowej perspektywy finansowej 2014–2020,
  • proces przedsiębiorczego odkrywania – w kierunku nowych specjalizacji w przedsiębiorstwach,
  • polityka konkurencyjności w kontekście pomocy regionalnej dla przedsiębiorstw.
     

W spotkaniu organizowanym w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Konferencja połączona będzie z galą wręczenia nagród INNOSILESIA w trzech konkursach: „Innowator Śląska 2013”, „Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki 2013” oraz „Usługi publiczne na rzecz przedsiębiorczości 2013”. Szczegółowe informacje oraz program konferencji znajdują się na stronie www.ris.slaskie.pl/konferencja.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.