facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Biological turn. Idee biologii w humanistyce współczesnej”

Katowice
22.05.2014 - 23.05.2014

22 maja 2014 r. o godz. 9.35 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej rozpocznie się dwudniowa ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Biological turn. Idee biologii w humanistyce współczesnej”.

Podczas obrad omówione zostaną m.in. tematy:

 • „Zastosowania biologicznego paradygmatu ewolucyjnego w antropologii, etologii, psychologii (ewolucyjnej), socjobiologii oraz kognitywistyce”;
 • „Ekoposthumanistyka – jakiej humanistyki potrzebuje dziś człowiek, inne żywe istoty i cały ekosystem Ziemi?”;
 • „Zwrot memetyczny w badaniach kulturowych. Próba syntezy i diagnozy”;
 • „Socjobiologiczne korzenie memetyki (etyczne implikacje)”;
 • „Reprezentacje umysłowe, informacja a memy”;
 • „Darwinizm jako teoria socjologiczna”;
 • „Bio-techno-logia, czyli logos wobec wyzwań transhumanizmu i posthumanizmu”;
 • „Pomiędzy neurobiologią a kodowaniem kulturowym: percepcja zmysłowa w procesie projektowania (na przykładzie architektury)”;
 • „Eto/biologia w rosyjskim dyskursie humanistycznym”;
 • „Pasożyty, sublokatorzy, sąsiedzi. O ludzkim stowarzyszeniu z insektami w poezji Anny Świrszczyńskiej”;
 • „Ból w perspektywie biokulturowej”.


W konferencji udział wezmą naukowcy z całej Polski, m.in. z: Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

Szczegółowe informacje…

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.