facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Bądź świadomy – bądź widoczny…”

30 listopada 2010 r. w Ośrodku Dydaktycznym Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13a odbędzie się konferencja pt. „Bądź świadomy – bądź widoczny − równość szans osób niewidomych i słabowidzących w przestrzeni publicznej”.

Podczas konferencji poruszone zostaną m.in. zagadnienia: marginalizacji osób niepełnosprawnych, psychospołecznych problemów w pokonywaniu barier przez osoby z niepełnosprawnością wzrokową, budowania kapitału społecznego ze środowiskiem osób niewidomych i słabowidzących.

Spotkanie odbędzie się w ramach kampanii społecznej „Bądź świadomy − bądź widoczny”, która rozpoczęła się 1 października 2010 r. Jej celem jest zwiększenie świadomości społecznej i podjęcie rozwiązań zapewniających bezpieczną, przyjazną przestrzeń publiczną oraz komunikację miejską osobom niewidomym i słabo widzącym.

Więcej informacji…

Program konferencji


(30.11.10 8:41)  Bądź świadomy – bądź widoczny…

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.