facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Asystent osoby niepełnosprawnej – teraźniejszość i przyszłość”

17 maja 2011 r. na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie odbędzie się konferencja naukowo-społeczna pt. „Asystent osoby niepełnosprawnej – teraźniejszość i przyszłość”. Podczas konferencji poruszone zostaną kwestie związane z ideą asystentury, jej rodzajami, oczekiwaniami osób niepełnosprawnych, przykładami dobrych praktyk asystenckich w Polsce i na Słowacji.

Organizatorami wydarzenia są: Zakład Pedagogiki Specjalnej UŚ, Koło Naukowe Pedagogów oraz studenci pedagogiki o specjalności: asystent osoby niepełnosprawnej. Honorowy patronat nad konferencją objął poseł na Sejm RP Marek Plura, przewodniczący Sejmowej Podkomisji ds. Osób Niepełnosprawnych.

Program konferencji...

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.