facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Antyk. Tradycja i recepcja”

22 lutego 2013 r. w Katowicach odbędzie się konferencja pt. „Antyk. Tradycja i recepcja”. Podczas seminarium zostanie wyjaśnione znaczenie terminów tradycja i recepcja oraz jak pojęcia interpretowane są w literaturze i językoznawstwie.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie zgłoszenia do 6 stycznia 2013 r. drogą elektroniczną na jeden z adresów: tomasz.sapota@us.edu.pl, anna.szczepaniak@us.edu.pl lub kfk@us.edu.pl. Wystąpienia konferencyjne zostaną opublikowane w tomie pt. „Scripta Classica”.

Organizatorem wydarzenia jest Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Śląskiego. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.kfk.us.edu.pl.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.