facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Antyk na nowo odczytywany”

17 kwietnia 2013 r. o godz. 8.45 na Wydziale Filologicznym UŚ (Katowice, plac Sejmu Śląskiego 1, sala Rady Wydziału) odbędzie się konferencja pt. „Antyk na nowo odczytywany”. Organizatorami wydarzenia są: Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Śląskiego, Katowickie Koło Polskiego Towarzystwa Filologicznego oraz Koło Młodych Klasyków UŚ.

W programie konferencji znajdą się m.in. wystąpienia:

  • Przemysława Piwowarczyka: „Narodziny tradycji chrześcijańskiej”;
  • Łukasza Tomanka: „»Opera theologica«” Mariusza Wiktoryna jako przykład chrześcijańskiej recepcji neoplatonizmu w IV wieku”;
  • Moniki Mansfeld: „Między tradycją a recepcją, czyli o
  • późnośredniowiecznych komentarzach do pism Arystotelesa”;
  • dr Iwony Słomak: „»Attice dicere est optime dicere« − attycyzm z perspektywy XVII-wiecznej teorii wymowy (casus Kwiatkiewicza)”;
  • Piotra Pochela: „Motywy antyczne w poezji Jana Lechonia. Próba odczytań intertekstualnych”;
  • dr Patrycji Matusiak: „Od Vargi do Papużanki. Łacina w najnowszej literaturze polskiej”;
  • Grzegorza Bartusika: „Starogreckość w nowogreckości? Starożytna Grecja a współczesny grecki nacjonalizm”;
  • dr. hab. prof. UŚ Tadeusza Aleksandrowicza: „Stan i perspektywy rozwoju studiów nad kulturą antyczną w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach”.

O godz. 12.45 w sali 105 odbędzie się zebranie członków Polskiego Towarzystwa Filologicznego.

 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.