facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Antropologia w działaniu – od wymiaru lokalnego do globalnego”

Od 13 do 14 maja 2015 r. w Cieszynie na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego odbywać będzie się międzynarodowa konferencja pt. „Antropologia w działaniu – od wymiaru lokalnego do globalnego” zorganizowana przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŚ oraz cieszyński oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Partnerem przedsięwzięcia jest Polski Instytut Antropologii.

Spotkanie będzie okazją do przyjrzenia się na nowo roli antropologów w terenie. Proponowane obszary tematyczne:

  1. Tereny nieswoiste – zacieranie się tradycyjnych terenów antropologicznych.
  2. Antropologia jako polityka – przemyślenie uwikłania antropologa w procesy polityki, rozumianej jako kształtowanie rzeczywistości kulturowej.
  3. Antropologia kulturowa a edukacja międzykulturowa – związki, inspiracje i konsekwencje.
  4. Teoretyczne konteksty antropologii zaangażowanej.
  5. Praktyka antropologiczna jako performance i performance jako praktyka antropologiczna.
  6. Antropologia-ekonomia-polityka – analiza relacji pomiędzy ekonomią i kulturą w szerokim sensie.
  7. Praca kognitywna – praca antropologa – antropologia w badaniach rządowych, organizacji pozarządowych i badaniach komercyjnych.
  8. Nowe ruchy miejskie, wiejskie i praktyka antropologiczna.
     

Do udziału w konferencji zaproszeni są nie tylko socjologowie, kulturoznawcy, filozofowie, działacze, ale również osoby, które w swojej pracy lub aktywności odnoszą się do praktyki antropologicznej.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 lutego 2015 roku. Wszelkie informacje organizacyjne na temat konferencji znajdują się na stronie: http://konferencjacieszyn.blogspot.com.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.