facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Anthropocenes (Reworking the Wound)”

klawiatura, okulary, notatnik, ołówek, długopis

Od 17 do 20 czerwca 2020 roku w Muzeum Śląskim w Katowicach odbywać się będzie międzynarodowa konferencja pt. „Anthropocenes (Reworking the Wound)”, organizowana przez SLSAeu – międzynarodowe stowarzyszenie naukowe zajmujące się promocją nauki na pograniczu nauk ścisłych i humanistyki oraz praktyki artystycznej. Współorganizatorem jest Muzeum Śląskie w Katowicach. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Konferencja będzie miała na celu analizę reakcji na zjawisko antropocenu – epoki geologicznej utożsamianej z ekspansywnym oddziaływaniem człowieka na środowisko naturalne. Wydarzenie skierowane jest do naukowców reprezentujących zarówno nauki humanistyczne, jak i ścisłe. Spotkaniu towarzyszyć będą tematyczne instalacje, wystawy, warsztaty oraz projekcje filmowe.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.slsa-eu.org.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.