facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Akcja–Komunikacja, czyli rozmawiajmy o szkole”

22 maja 2013 r. o godz. 9.45 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (sala 29) rozpocznie się konferencja pt. „Akcja–Komunikacja, czyli rozmawiajmy o szkole”. Jej celem jest próba prześledzenia oraz opisania jakości komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w szkole jako placówce oświatowej. Prelegenci będą starali się odpowiedzieć na pytania dotyczące strategii komunikacyjnych używanych przez nauczycieli, procesów ich tworzenia, jak również tego, w jaki sposób przebiega akt komunikacji. Wnioski, jakie uda się sformułować po konferencji pomogą usprawnić m.in. komunikację interpersonalną w szkole.

Seminarium zostało objęte patronatem honorowym przez kierownik Studiów Podyplomowych Negocjacji Kryzysowych prof. dr hab. Jadwigę Stawnicką oraz dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku mgr. Roberta Rybkę.

Wykład inauguracyjny pt. „Filozoficzne koncepcje znaku a proces komunikacji” wygłosi gość honorowy – dr hab. Gabriela Besler z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego.

Program konferencji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.