facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „25 lat samorządu terytorialnego w Polsce”

Z okazji 25. rocznicy utworzenia samorządu terytorialnego w Polsce Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach organizuje konferencję naukową pt. „25 lat samorządu terytorialnego w Polsce”. Obrady odbywać się będą 5 i 6 marca 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard  Koziołek.

Konferencja składać się będzie z dwóch sesji. O wygłoszenie referatów w pierwszej sesji poproszeni zostali wybitni przedstawiciele nauki, a zarazem twórcy podstaw działania polskiego samorządu terytorialnego, między innymi: prof. Irena Lipowicz, prof. Teresa Dębowska-Romanowska, prof. Roman Hauser, prof. Hubert Izdebski, prof. Dariusz Kijowski, prof. Jerzy Stępień oraz prof. Mirosław Stec.

W drugiej sesji referaty wygłaszać będą młodzi pracownicy naukowi oraz praktycy samorządu terytorialnego.

Program

Szczegółowe informacje

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.