facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „The 13th International Meeting on Ferroelectricity”

Od 2 do 6 września 2013 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbywać się będzie Światowa Konferencja Ferroelektryczności (International Meeting on Ferroelectricity, IMF-13). W inauguracji konferencji udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Konferencje IMF odbywają się cyklicznie, co cztery lata, w Ameryce Północnej lub Południowej, Azji i Europie. Dotychczasowe spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem w środowisku fizyków ciała stałego i każdorazowo gromadziły kilkuset uczestników.

W 2013 roku, po raz pierwszy w pięćdziesięcioletniej historii tych konferencji, International Advisory Committee of IMF powierzył organizację IMF fizykom polskim, w tym fizykom z Katowic, a miejscem konferencji został wybrany Kraków. Głównym organizatorem „The 13th International Meeting on Ferroelectricity” jest Zakład Fizyki Ferroelektryków Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a głównym przewodniczącym prof. zw. dr hab. Krystian Roleder z Instytutu Fizyki UŚ.

Patronatem honorowym wydarzenie objęli m.in.: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Marek Bojarski, JM Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski oraz prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna, dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ.

Zaproszenie

Szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne są na stronie www.imf-13.us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.