facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja programowa dotycząca rozwoju humanistyki

Zdjęcie: długopis w dłoni

Dziewięć konferencji programowych poprzedza zaplanowany w 2017 roku Narodowy Kongres Nauki, podczas którego zostanie przedstawiona i omówiona koncepcja nowych ram ustawowych dla szkolnictwa wyższego. Najbliższa konferencja, która odbędzie się w Toruniu 24 i 25 listopada 2016 roku, dedykowana jest naukom społecznym i humanistycznym. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego wezmą w niej udział prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras oraz prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski. Uczestnikiem konferencji będzie również prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008–2016, członek Rady Narodowego Kongresu Nauki i przewodniczący grupy roboczej ds. rozwoju młodej kadry (NKN). Podczas spotkania omówione zostaną koncepcje dotyczące sposobu finansowania badań naukowych w humanistyce i naukach społecznych. W dyskusji na temat specyfiki systemu publikowania uczestniczyć będzie prof. dr hab. Marek Szczepański, kierownik Zakładu Socjologii Rozwoju UŚ. 

Organizatorami konferencji są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. W trakcie dwudniowego spotkania przedyskutowane zostaną między innymi możliwości wykorzystania wyników badań humanistycznych i społecznych w praktyce, jak również koncepcja ścieżek kariery akademickiej i rozwoju młodych badaczy. Ten ostatni temat będzie wstępem do styczniowej konferencji programowej zaplanowanej w Katowicach, która w całości poświęcona zostanie temu zagadnieniu, tym razem w kontekście wszystkich obszarów nauki.

Konferencję w Toruniu otworzą wystąpienia wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego dr. Jarosława Gowina oraz prorektora UMK prof. dr. hab. Andrzeja Sokali. W pierwszym dniu konferencji obok sesji panelowej odbędą się zamknięte spotkania zespołów roboczych, ich ustalenia zaprezentowane zostaną w trakcie dyskusji panelowych drugiego dnia spotkania.

Toruńska konferencja jest drugą z dziewięciu tematycznych konferencji programowych organizowanych w różnych ośrodkach akademickich. Podczas spotkań dyskutowane są najważniejsze problemy i wyzwania, przed którymi stoi nauka i szkolnictwo wyższe, w tym propozycje rozwiązań ustawowych opracowane przez trzy niezależne zespoły w ramach projektu Ustawa 2.0. Pierwsze spotkanie odbyło się na Uniwersytecie Rzeszowskiem, jego tematem było umiędzynarodowienie nauki i szkolnictwa wyższego. 

Program konferencji dostępny jest na stronie MNiSW: www.nauka.gov.pl

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.