facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja prasowa poświęcona wizycie delegacji z Northeastern University w Chinach

27 czerwca 2013 r. o godz. 11.15 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (Katowice, ul. Bankowa 11A) odbędzie się konferencja prasowa poświęcona wizycie delegacji z Northeastern University w Chinach w Uniwersytecie Śląskim, a także współpracy pomiędzy województwem śląskim oraz chińską prowincją Liaoning.

W konferencji udział wezmą: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, dr hab. prof. UŚ Jolanta Tambor, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej, pełnomocnik rektora ds. studentów zagranicznych, Andrzej Gościniak, przewodniczący Sejmiku Śląskiego, Adam Hajduga, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej, prof. Ding Lieyun, JM Rektor Uniwersytetu Północnowschodniego, Liu Wansheng, pierwszy sekretarz,  naczelnik Wydziału Edukacyjnego Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce.

Współpraca pomiędzy województwem śląskim a prowincją Liaoning została sformalizowana 24 maja 2012 r. podpisaniem pPorozumienia o współpracy i rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy regionami. Oprócz rozwijania kontaktów gospodarczych jednym z najważniejszych elementów współpracy z partnerem chińskim są działania na rzecz nawiązania i intensyfikacji kontaktów w sferze naukowo-edukacyjno-kulturalnej ze szczególnym naciskiem na współpracę pomiędzy uniwersytetami i placówkami naukowo-dydaktycznymi. W efekcie tych kontaktów nawiązana została współpraca pomiędzy Uniwersytetem Śląskim i Uniwersytetem Północnowschodnim, której celem jest utworzenie lektoratu języka polskiego na Uniwersytecie Północnowschodnim w Shenyang oraz Instytutu Konfucjusza w Uniwersytecie Śląskim.

Umowa akademicka o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Northeastern University została podpisana w styczniu 2013 roku. Obejmuje ona między innymi: wymianę nauczycieli akademickich, naukowców oraz studentów, a także wspólne prowadzenie projektów badawczych. Planuje się również organizację wspólnych konferencji, wspólne publikacje i ścisłą współpracę kulturalną: pokazy chińskich filmów w Katowicach, wystawy i wernisaże plastyczne, wymianę zespołów tradycyjnej sztuki wokalnej i tanecznej.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.