facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja prasowa poświęcona akcji „Bukiety Dobroci”

W środę, 30 maja 2012 r., o godz. 9.30 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się konferencja prasowa inaugurująca przedsięwzięcie charytatywne Samorządu Studenckiego UŚ pod nazwą „Bukiety Dobroci”. Akcja dobroczynna polega na zastąpieniu tradycyjnych kwiatów, wręczanych przez studentów po obronie prac licencjackich i magisterskich, „Bukietami Dobroci”. Symboliczne bukiety – kartki-cegiełki – mają być nie tylko wyrazem wdzięczności dla promotora, ale również dowodem wrażliwości na potrzeby innych.

Dzięki współpracy z Fundacją „Uśmiech Dzieciom” można będzie je nabyć w bufetach oraz siedzibach Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego już od 4 czerwca 2012 r. Cegiełka kosztować będzie 12 zł. Zebrane datki zostaną przekazane na zakup sprzętu ratującego życie, w tym lampy do fototerapii ONF-02, pulsoksymetru, ssaka elektrycznego, kardiomonitorów oraz/lub inkubatora dla Oddziału Neonatologii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego im. prof. Kornela Gibińskiego w Katowicach. Wybór zakupionego sprzętu zależeć będzie od wysokości zebranej kwoty.

Przedsięwzięcie, organizowane w ramach akcji „Uniwersytet Pomaga”, poparł JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz wielu pracowników UŚ.


O wydarzeniu napisała „Gazeta Wyborcza” w artykule pt. „Kartki zamiast kwiatów dla wykładowców Uniwersytetu Śląskiego ”. (30.05.2012)

O wydarzeniu napisał portal Gazeta.pl w artykule pt. „Nie wręczaj nauczycielowi kwiatów. Daj mu cegiełkę”. (30.05.2012).

O badaniu napisał serwis PAP Nauka w Polsce w artykule pt. „Kartki zamiast kwiatów dla wykładowców Uniwersytetu Śląskiego” (31.05.2012)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.