facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja prasowa nt. synergii między szkołami wyższymi i szkolnictwem ponadgimnazjalnym

6 września 2013 r. o godz. 10.15 w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ (Katowice, ul. Bankowa 11b, sala 1.1) odbędzie się konferencja prasowa poświęcona synergii między szkołami wyższymi i szkolnictwem ponadgimnazjalnym.

W spotkaniu udział wezmą: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, śląski wicekurator oświaty Tadeusz Żesławski, dyrektor IV LO Katarzyna Ziemiec, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego UŚ dr Magdalena Ślawska oraz dr Marek Kaczmarzyk z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ – prowadzący zajęcia dla uczniów szkół średnich.

Po konferencji, o godz. 11.00, odbędzie się uroczysta inauguracja roku szkolnego IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka, działającego pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.