facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja prasowa dotycząca wolontariatu w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw

27 lutego 2015 r. o godz. 9.30 w auli nr 1 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się konferencja prasowa dotycząca wolontariatu w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw. W spotkaniu z mediami udział wezmą: prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek, przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Michalina Knopp – absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, uczestniczka programu wolontariatu w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw, obecnie pracownik Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, a także przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu.

Porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Śląską Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach na podstawie, którego studenci mają możliwość odbywania wolontariatu w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw podpisane zostało 11 lutego 2005 r. Punkty Pomocy Ofiarom Przestępstw działają w większości miast na terenie województwa śląskiego, a prowadzone są przez samorządy terytorialne i organizacje pozarządowe. Wolontariat skierowany jest przede wszystkim do studentów prawa, psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej oraz socjologii, którzy ukończyli co najmniej II rok studiów. W ramach przygotowania do wolontariatu prowadzone będą szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej i prawnej. Poprowadzą je pracownicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Konferencja prasowa poprzedzi seminarium pt. „Czy warto pomagać? Doświadczenia, działania, perspektywy”, którego tematyka obejmuje wymiar prawny i psychologiczny pomocy pokrzywdzonym.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.