facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja prasowa dotycząca Śląskiej Konferencji Medyczno-Prawnej

W piątek 25 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00 w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ (Katowice, ul. Bankowa 11b) odbędzie się konferencja prasowa dotycząca Śląskiej Konferencji Medyczno-Prawnej. W spotkaniu z mediami udział wezmą organizatorzy konferencji oraz prelegenci, między innymi prof. dr hab. Adam Maciejewski oraz prof. dr hab. Zygmunt Tobor.

Dla pracowników naukowych reprezentujących tak różne dyscypliny, jak medycyna i prawo Śląska Konferencja Medyczno-Prawna jest okazją do przedstawienia wspólnie opracowanych tematów. Podczas konferencji omówione zostaną między innymi kwestie prawne transplantologii, zagadnienia psychiatryczne w procesie karnym, medyczne i prawne aspekty telemedycyny.

Organizatorami Śląskiej Konferencji Medyczno-Prawnej są: Uniwersytet Śląski, Śląski Uniwersytet Medyczny, Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach oraz Śląska Izba Lekarska.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.