facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja prasowa dotycząca programu „DoktoRIS”

10 stycznia 2012 r. o godz. 11.00 w gmachu Sejmu Śląskiego odbędzie się konferencja prasowa dotycząca uruchomienia programu stypendialnego dla doktorantów „DoktoRIS”. W konferencji udział weźmie wicemarszałek województwa śląskiego Mariusz Kleszczewski, prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz dyrektor Instytutu Chemii UŚ, opiekun naukowy projektu prof. zw. dr hab. inż. Jarosław Polański.

„DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska” to projekt systemowy realizowany przez samorząd województwa śląskiego (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego), w partnerstwie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 Regionalne Kadry Gospodarki (Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji) i stanowi odpowiedź na wyzwania stawiane przez Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010–2020.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.