facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja prasowa dotycząca nowego sprzętu do telekonferencji w Studenckiej Strefie Aktywności

31 marca 2015 r. o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Studenckiej Strefy Aktywności w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) odbędzie się konferencja prasowa, podczas której zostanie zaprezentowany nowy sprzęt zakupiony przez uczelnię, dający nowe możliwości e-learningu oraz podnoszący standardy obsługi studentów.

Nowy sprzęt do telekonferencji umożliwi studentom, którzy znajdują się w wyjątkowych sytuacjach życiowych zdawanie egzaminów (również magisterskich) oraz uzyskiwanie zaliczeń na odległość. Pozwoli ponadto podnieść standardy obsługi osób niepełnosprawnych. Dzięki nowym technologiom studenci będą mogli brać udział w niektórych wykładach i szkoleniach na odległość (sprzęt umożliwia dwustronną komunikację). Zakupione urządzenia ułatwią także obrony doktorskie i habilitacyjne w sytuacjach, gdy członkowie komisji nie będą mogli osobiście pojawić się na uczelni.

Podczas spotkania pokazane zostaną możliwości sprzętu. Wirtualnymi gośćmi konferencji będą studenci niepełnosprawni: Janusz Świtaj (psychologia) oraz Paweł Masarczyk (filologia angielska).

W konferencji udział wezmą również: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, dyrektor oddziału regionalnego PZU Roman Kucharczyk, dyrektor ds. informatyzacji UŚ Marcin Serweciński oraz Gabriela Wilczyńska z Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

PZU

 


Napisali również:

„radio.katowice.pl” w artykule pt. „Nauka przez Internet na Uniwersytecie Śląskim” (31.03.2015).

„fakt.pl” w artykule pt. „Uniwersytet Śląski wprowadził nowoczesną technologię” (31.03.2015).

„dziennikzachodni.pl” w artykule pt. „Na Uniwersytecie Śląskim będzie można zdawać egzaminy na odległość” (31.03.2015).

„wyborcza.pl” w artykule pt. „Uniwersytet Śląski wdraża zdawanie egzaminów na odległość ” (31.03.2015).

„natablicy.pl” w artykule pt. „Studenci Uniwersytetu Śląskiego mogą korzystać z nowego sprzętu multimedialnego” (31.03.2015).

„gospodarkaslaska.pl” w artykule pt. „Uniwersytet Śląski wdraża zdawanie egzaminów na odległość” (1.04.2015).

„naukawpolsce.pap.pl” w artykule pt. „Uniwersytet Śląski wdraża zdawanie egzaminów na odległość” (1.04.2015).

„pulshr.pl” w artykule pt. „Studenci będą mogli zdawać egzaminy na odległość” (02.04.2015).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.