facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja prasowa dotycząca II Kongresu Dydaktyki Polonistycznej

18 listopada 2015 r. o godz. 9.15 w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej (sala „Jedynka”, Katowice, ul. Francuska 12) odbędzie się konferencja prasowa dotycząca ogólnopolskiego Kongresu Dydaktyki Polonistycznej. W spotkaniu z mediami udział wezmą: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prof. dr hab. Ewa Jaskółowa – kierownik Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, śląski kurator oświaty Stanisław Faber oraz prof. dr hab. Tadeusz Zgółka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kongres Dydaktyki Polonistycznej odbywać będzie się od 18 do 21 listopada 2015 r. w Katowicach. Hasłem tegorocznych obrad jest „Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Polonistyki elitarność i powszechność”. Uczestnicy omawiać będą problemy edukacji humanistycznej, aksjologicznej i estetycznej w kontekście przemian społeczno-cywilizacyjno-kulturowych oraz dialogu rozumianego jako nadrzędna kategoria (po)rozumienia we współczesnym świecie.

Organizatorami Kongresu są: Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŚ, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego UŚ, Instytut Języka Polskiego UŚ, Komitet Nauk o Literaturze PAN, Komitet Językoznawstwa PAN. Partnerzy: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Polska Akademia NaukTowarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza i Biblioteka Śląska.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.