facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja prasowa dot. inauguracji rekrutacji w Uniwersytecie Śląskim

19 maja 2014 r. o godz. 10.30 w rektoracie UŚ (Katowice, ul. Bankowa 12, sala 29) odbędzie się konferencja prasowa dotycząca inauguracji rekrutacji w Uniwersytecie Śląskim. W spotkaniu z mediami udział weźmie prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek.

Podczas konferencji przedstawiona zostanie oferta edukacyjna uczelni na rok akademicki 2014/2015. Wśród prawie 70 kierunków jest sporo nowości – w czasie spotkania z mediami zaprezentowane zostaną m.in. długo oczekiwane studia regionalne, doradztwo polityczne i publiczne, bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe oraz specjalność dotycząca profilaktyki uzależnień, która obejmie także uzależnienie od Facebooka czy smartfonów. Przedstawiona zostanie także unikatowa w skali kraju specjalność stworzona we współpracy z firmą (i w odpowiedzi na jej potrzeby) Future Processing – inżynier jakości oprogramowania.

Biuro Karier przedstawi projekt „Programowanie kariery”, w którym 60 osób zamieszkałych na terenie województwa śląskiego będzie mogło nie tylko liczyć na podniesie swoich kwalifikacji, ale także otrzyma stypendia szkoleniowe i będzie uczestniczyć w półrocznych płatnych stażach.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia w UŚ dostępne są na stronie: www.rekrutacja.us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.