facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja „Praca – Konsumpcja – Przedsiębiorczość…”

Zakład Socjologii Ogólnej Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego od lutego 2015 roku realizuje projekt badawczy współfinansowany w ramach Standard Grant Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. W porozumieniu z partnerami zagranicznymi: Uniwersytetem Palackego w Ołomuńcu, Uniwersytetem Konstantina Filozofa w Nitrze, Uniwersytetem Szent Istvan w Godollo Zakład organizuje międzynarodową konferencję pt. „Praca – Konsumpcja – Przedsiębiorczość. Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia państw Grupy Wyszehradzkiej”. Seminarium odbędzie się 4 listopada 2015 roku na Uniwersytecie Śląskim. W inauguracji o godz. 9.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Konferencja jest organizowana w ramach przyznanego Visegrad Standard Grant. Uczestnikami będą naukowcy czescy z Uniwersytetu Palackego w Ołomuńcu, słowaccy z Uniwersytetu Konstantina Filozofa w Nitrze, węgierscy z Szent Istvan University w Godollo oraz polscy z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego. Wszyscy partnerzy w ramach grantu zrealizowali badania socjologiczne zatytułowane „The economic awareness of the young generation of Visegrad countries”, których wstępne wyniki przedstawią podczas seminarium.

Patronatem medialnym wydarzenie objęli m.in. TVP Katowice, „Europerspektywy” oraz „Gazeta Uniwersytecka UŚ”. Więcej informacji o konferencji: www.is.wns.us.edu.pl.

Zaproszenie

Program konferencji

logo

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.