facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego

Od 4 do 6 kwietnia 2014 r. w Krakowie odbywać się będzie XXXVI konferencja Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego. Głównym tematem konferencji będzie zagadnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski − „Gaz łupkowy − szansa dla Polski (?)”.

W konferencji udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Podczas obrad omówione zostaną m.in. tematy:

  • „Uwarunkowania geologiczne akumulacji gazu ziemnego w formacjach łupkowych w Polsce oraz bariery regulacyjne i podatkowe”;
  • „Technologia wydobycia gazu ze złóż w łupkach”;
  • „Stanowisko Unii Europejskiej wobec wydobycia gazu z łupków w kontekście bezpieczeństwa energetycznego w Europie Środkowo-Wschodniej”;
  • „Ekonomiczne aspekty procesu wydobycia, rozpoznania i zagospodarowania gazu ze złóż w łupkach w Polsce”;
  • „Poszukiwania gazu łupkowego w Polsce oraz problematyka jego zagospodarowania z perspektywy operatora koncesji firmy San Leon Energy”;
  • „Dobre praktyki w zakresie prowadzenia prac poszukiwawczych”;
  • „Polski gaz łupkowy – stan projektu z perspektywy inwestorów”;
  • „Wpływ technologii wydobycia gazu ze złóż łupkowych na środowisko”;
  • „LOTOS – rozwój efektywnego wydobycia”.


Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze zostało założone w 1992 roku przez profesora Marka Dietricha. Stowarzyszenie powołano dla budowania ścisłej współpracy między środowiskiem akademickim i biznesem na rzecz innowacyjności i zrównoważonego rozwoju. Forum to także platforma wymiany poglądów i tworzenia opinii w kluczowych dla Polski sprawach, w której biorą udział przedstawiciele biznesu i wiodących uczelni. Celem dyskusji i działań PFA-G jest pozytywny wpływ na życie gospodarcze i społeczne kraju, a także skuteczne budowanie porozumienia i woli wspólnego działania.

Członkami PFA-G są osoby kierujące podmiotami gospodarczymi oraz rektorzy uczelni. Forum liczy obecnie ok. 40 członków, przy zachowaniu zasady równej reprezentacji środowiska akademickiego i gospodarczego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.