facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja „Polskie uczelnie w światowej perspektywie…”

Zdjęcie: długopis w dłoni uczestnika konferencji

W Warszawie odbędzie się dwudniowa konferencja dotycząca polskich uczelni w perspektywie światowej, w tym ich pozycji w międzynarodowych rankingach. Z przedstawicielami krajowych szkół wyższych swoimi doświadczeniami podzielą się praktycy kierujący procesem wdrażania zmian ukierunkowanych na wzmocnienie roli badawczej uczelni, a także międzynarodowi eksperci w dziedzinie rankingów uniwersyteckich. W spotkaniu ze strony Uniwersytetu Śląskiego udział wezmą: JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prorektor ds. finansów i rozwoju dr hab. prof. UŚ Michał Daszykowski oraz prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski.

Konferencja – organizowana wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Polską Komisję Akredytacyjną i Fundację Edukacyjną Perspektywy – została zaplanowana na 1 i 2 grudnia 2016 roku. Spotkanie adresowane jest do rektorów, prorektorów, kanclerzy, dziekanów i dyrektorów instytutów, a także do dyrektorów biur rozwoju uczelni i pełnomocników ds. rankingów.

Gościem konferencji „Polskie uczelnie w światowej perspektywie. Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą” będzie wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin. Uczestnicy spotkania dyskutować będą na temat przyśpieszenia rozwoju uczelni, uniwersytetów badawczych i tego, czym są oraz jak je tworzyć, a także międzynarodowych rankingów i wyzwań rozwojowych stojących przed nauką i szkolnictwem wyższym w Polsce.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Szczegółowe informacje i program spotkania dostępne są na stronie: www.perspektywy.org/warsaw2016.

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.