facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja Polish Scientific Networks

Od 18 do 20 czerwca 2015 r. w Warszawie odbywać się będzie konferencja Polish Scientific Networks, która ma na celu zachęcenie Polaków z zagranicy do kontynuowania kariery naukowej w Polsce, w szczególności w oparciu o nową infrastrukturę badawczo-rozwojową w kraju, a także zachęcenie naukowców z Polski do zaangażowania się  w programy współpracy międzynarodowej, m.in. w ramach programu Horizon 2020. Seminarium zostało podzielone na cztery sesje naukowe: „Nauki społeczne i humanistyczne”, „Nauka i biznes”, „Nauki o życiu”, „Nauki ścisłe”. Uczestnicy będą mogli zaprezentować wyniki swoich badań. Odbędą się także panele dyskusyjne dotyczące m.in. roli mobilności w karierze naukowej czy współpracy nauki z przemysłem.

19 czerwca odbędzie się panel dyskusyjny pt. „Jak spożytkować w kraju potencjał polskich naukowców pracujących za granicą?”, w którym udział wezmą: podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. Daria Lipińska-Nałęcz, prezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Jerzy Duszyński, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej prof. dr hab. Maciej Żylicz oraz JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Wydarzenie organizowane jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Akademię Młodych Uczonych PAN i Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Program konferencji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.