facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja podsumowująca projekt pt. „Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy…”

29 listopada 2013 r. o godz. 9.30 w auli Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się konferencja podsumowująca projekt pt. „Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego – SGP WSL”. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną najnowsze wyniki badań rynku pracy w województwie śląskim wraz z rekomendacjami. W konferencji udział wezmą między innymi przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, miast województwa śląskiego, urzędu pracy. Uniwersytet Śląski w Katowicach reprezentować będzie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Projekt „Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego – SGP WSL” realizowany był przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w partnerstwie z Uniwersytetem Śląskim. Przedmiotem badań i analiz był system gospodarczy województwa śląskiego z uwzględnieniem procesów demograficznych i rynku pracy.

Program konferencji oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://sgp-wsl.us.edu.pl.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.