facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja podsumowująca projekt „Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności województwa śląskiego…”

5 maja 2015 roku od godz. 10.30 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbywać się będzie konferencja podsumowująca projekt pt. „Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności województwa śląskiego – integralna część otwartego regionalnego systemu informacji przestrzennej, BIOGEO-SILESIA ORSIP”, którego celem było stworzenie i rozwój regionalnego systemu informacji oraz baz danych o środowisku województwa śląskiego w zakresie przyrody ożywionej i nieożywionej.

Spotkanie poświęcone zostanie omówieniu rezultatów projektu oraz prezentacji systemu informatycznego BIOGEO-SILESIA Uniwersytetu Śląskiego oraz Ogólnodostępnej Bazy Danych w modelu „Przyroda” platformy ORSIP.

W wydarzeniu udział wezmą prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Honorowy patronat nad konferencją objęli JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.

Konferencję poprzedzi briefing prasowy, który odbędzie się o godz. 10.00 w sali 24 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego. 

Program


O konferencji napisali również:

„wyborcza.pl” - „Powstała baza danych o zasobach przyrodniczych woj. śląskiego” (5.05.2015)

„tech.money.pl” - „Powstała baza danych o zasobach przyrodniczych woj. śląskiego” (5.05.2015)

„naukawpolsce.pap.pl” - „Powstała baza danych o zasobach przyrodniczych woj. śląskiego” (6.05.2015)

„portalkomunalny.pl” - „Baza danych o zasobach przyrodniczych woj. śląskiego” (6.05.2015)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.