facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja podsumowująca projekt LIFE 11

Od 18 do 20 kwietnia 2016 roku w Hucisku odbędzie się konferencja podsumowująca projekt LIFE11 NAT/PL/432 „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”. Spotkanie  będzie stanowiło syntezę osiągnięć projektu realizowanego w latach 2012–2016 na terenie czterech ostoi Natura 2000 oraz będzie okazją do wymiany doświadczeń z zakresu czynnej ochrony przyrody. W konferencji weźmie udział prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.