facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Konferencja podsumowująca projekt „Inkubator Innowacyjności+”

Zdjęcie: długopis w dłoni

22 stycznia 2019 roku odbędzie się konferencja podsumowująca projekt „Inkubator Innowacyjności+” realizowany przez konsorcjum w składzie: Uniwersytet Śląski w Katowicach – lider, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz spółkę celową Uniwersytetu Śląskiego SPIN-US.

Program, którego realizacja przewidziana jest do końca stycznia, umożliwiał wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, szczególnie w zakresie ich komercjalizacji. Udział w przedsięwzięciu zakładał przeprowadzenie szeregu działań, które miały przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Konferencja na temat projektu rozpocznie się o godz. 10.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ. Spotkanie, które otworzy prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, będzie okazją do podsumowania realizacji programu oraz prezentacji wybranych prac przedwdrożeniowych, przygotowywanych przez zespoły naukowe z obu uczelni.

W harmonogramie spotkania przewidziano wystąpienia dotyczące komercjalizacji nauki oraz współpracy z biznesem. Przedstawiciele Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego przybliżą historię sukcesu projektu realizowanego przez polskich naukowców („670 milionów dolarów za pomysł polskich naukowców. Historia sukcesu”), natomiast możliwości wsparcia projektów B+R przedstawią przedstawiciele Invento Capital – funduszu inwestycyjnego, wspomagającego naukowców w procesie wdrażania innowacji.

Nie zabraknie również spotkań networkingowych, skierowanych do reprezentantów świata nauki i biznesu. Agenda konferencjiformularz rejestracji uczestników dostępne są na stronie: www.inkubatorinnowacyjnosci.us.edu.pl.

Program „Inkubator Innowacyjności+” jest realizowany w ramach projektu pozakonkursowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.

Plakat promujący konferencję podsumowującą program Inkubator Innowacyjności+

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.