facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja podsumowująca projekt „Go To Work!”

16 maja 2013 r. w godz. od 10.00 do 13.30 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) odbędzie się konferencja podsumowująca projekt „Go To Work! Polish Young Professionals on European Labour Market”. W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Projekt miał na celu wsparcie młodych absolwentów Uniwersytetu Śląskiego w zdobywaniu doświadczenia zawodowego i nabywaniu umiejętności wykorzystywanych na rynku pracy. W ramach projektu absolwenci wzięli udział w stażach w jednostkach badawczych, przedsiębiorstwach i instytucjach w Niemczech, Francji oraz we Włoszech, dzięki czemu nabyli nie tylko cenne doświadczenie, ale także rozwinęli umiejętności językowe i poznali specyfikę pracy w środowisku międzynarodowym.

Podczas konferencji zostaną przedstawione założenia i wyniki projektu oraz wnioski z jego realizacji. Udział w wydarzeniu będzie okazją do wymiany doświadczeń z przedstawicielami instytucji realizujących projekty mobilności, a także umożliwi podjęcie dyskusji na temat roli staży zagranicznych w przyszłym życiu zawodowym absolwentów.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 10 maja na adres e-mail: iwa.wcislo-maslanka@us.edu.pl. Wydarzenie organizuje Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.bk.us.edu.pl.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.